Werkwijze

  • Ontwerpfase

Er vindt een persoonlijk gesprek plaats tussen de potentiële opdrachtgever(s) en ID Interiors BV om de wensen en behoeftes in kaart te brengen. Dit gebeurt middels het opstellen van een programma van eisen. Aan de hand van deze gegevens zal een plattegrondtekening opgesteld worden om een indicatieve beeld te kunnen geven van het te verwachte resultaat. Ter verduidelijking kan tevens diverse 3D-visualisaties gemaakt worden om meer inzicht te geven in het volledige ontwerp.

Zodra alle specificaties benoemd zijn en akkoord zijn bevonden door de opdrachtgever, wordt dit vastgelegd in het definitieve ontwerp, bestek en planning.

  • Realisatiefase

Zodra de opdracht gegund wordt, zal in deze fase conform opdracht en tijdsbestek het project gerealiseerd worden.  Het realiseren van het interieur heeft alles te maken met het realiseren van uw droom. I.D. Interiors BV zal met het oog op details het bouwproces zo soepel mogelijk laten verlopen.

Ons team bestaat uit een aantal disciplines waardoor wij groter projecten, of meerdere projecten gelijktijdig, kunnen uitvoeren. Er wordt door de verschillende disciplines goed samengewerkt om het interieurproject zowel op locatie (op het werk) als op de werkplaats te realiseren. Onze projectmanager zal u als opdrachtgever gedurende het realisatieproces op de hoogte houden van de voortgang. Er wordt verantwoordelijkheid genomen om ervoor te zorgen dat u als klant honderd procent tevreden bent en blijft.